Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı

SUSCOF projesinin üçüncü ulusötesi proje toplantısı 6-7 Eylül 2021 tarihlerinde Danimarka’nın Aarhus kentinde yapıldı. Toplantı, Aarhus Üniversitesi MAPP Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlendi. Proe fikri çıktılarından Yetkinlik Haritasının kullanımı ve bu fikri çıktıya ek olarak hazırlanan çok uluslu araştırma raporu ile kümeleme analizi sonuçlarının da paylaşıldığı toplantıda very toplanan proje ortağı ülkeler düzeyinde yetişkinlerin yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin geliştirilmesi için tasarlanan eğitim içerikleri ile ilişkisi gözden geçirildi. Ayrıca projenin izleyen fikri çıktısı olan eğitim materyallerinin tasarımları, türleri, hedef kitlelerinin tanımlanmasının üzerinden geçildi ve şimdiye kadar elde edilen geri bildirimler paylaşıldı. Toplantıda proje ortakları tarafından düzenlenen çoğaltıcı etkinlikler, yaygınlaştırma etkinlikleri ve finansal duruma ilişkin izleme yapıldı ve düzenlenecek Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetinin hazırlıkları, programı ve eğitim içeriği tartışıldı.