Çoğaltıcı Etkinlik – İsveç

rojenin İsveç’teki çoğaltcı etkinliği Stokholm merkezli olarak hybrid bir şekilde planlanmasına ragmen sadece bir katılımcı fiziksel olarak katılmak üzere kayıt yaptırdığı için etkinlik sadece online olarak gerçekleştirilmiştir. Proje ortağı kurum olan Legacy17’nin davetine 19 katılımcı kayıt yaptırdı. İsveç’teki ve Avrupa’nın başka yerlerindeki gıda ve yetişkin eğitimi ağlarından ve ilgili İsveç kamu kurumlarından yetkililier etkinliğe davet edildi. Etkinliğe 6 kişi katıldı. Katılmayan kayıt yaptıranların birçoğu ise yapılan video kaydını talep etti ve bu şekilde daha fazla kişi ve kurum ile proje ve çıktılarının paylaşılması sağlandı. Etkinlikte aşağıda sıralanan konular hakkında üç saati aşan bir sunum ve tartışma gerçekleştirildi. • SCOFI endeksi Kitap ve üniversite müfredatında potansiyel kullanımı Kitapçık olarak hazırlanan eğitim materyali LTTA sırasında hazırlanan topluluk programı Proje faaliyetleri İlgili projeler ve tasarlanan eğitim malzemeleri Katılımcıların soruları ve Legacy17’nin katkıları Toplantı sonundatTüm katılımcılar geliştirilen eğitim materyallerinin ve mobil uygulamanın kendileriyle paylaşılmasını talep ettiler. Bunun yanı sıra toplantıdan elde edilen önemli çıktılar şu şekilde sıralanabilir:
• Bir katılımcı, Avrupa (AB) politika önerileri üretmek için SCOFI üzerine inşa etme olasılığı hakkında uluslararası bir ajansla iletişime geçeceğini belirtti.
• Materyaller hazır olduğunda UNEP’in dikkati bu materyallere çekilecektir.
• Proje ortakları ‘Baltık Denizi Bölgesi’ sürdürülebilir gıda girişimine katılma konusunda davet aldı.
• İspanya’daki bir üniversiteden katılımcı hazırlanan ders kitabını üniversitesinde okutmak üzere talep etti ve kitap hakkında diğer akademisyenleri de bilgilendireceğini belirtti.
• Katılımı iptal etmek zorunda kalan bir katılımcı yine de uluslararası bir kurum olan Inernational Society for Organizational Learning ve onun ‘sürdürülebilir gıda’ çalışma grubuna projede üretilen fikri çıktıların tanıtımını yapacağını belirtti
Etkinliğe kayıt yaptırıp katılamayan bir başka kişi de, üniversite müfredatında olası kullanımı tartışmak için bir toplantı talep etti.