LTT Etkinliği

SUSCOF projesinin Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyeti 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirildi. Eğitim etkinliğinin gündeminde proje süresinde üretilen fikri çıktılar temelinde yetişkinlere eğitimlerin sunulması yer aldı. Projede beş ülkeden partner kuruluşlar yer almasına rağmen Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyeti’ne Avusturya, Danimarka, İsveç, Türkiye, Slovakya, İtalya, Almanya, Hindistan ve Kosova olmak üzere dokuz ülkeden yetişkinler katıldı. Bu sayede etkinlik beklentilerin de üzerinde bir uluslararası yaygınlık sağlamış oldu. Karşılama ve tanışma oturumu ile başlayan 1. gün, Prof. Rainer Haas’ın Avusturya’da gıda sürdürülebilirliği konulu sunumuyla devam etti. Ardından ortak kuruluşlardan katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları sundular. 2. gün, SUA tarafından yönetildi. Eğitim oturumlarında sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda geliştirilen öz-değerlendirme aracı ve yetkinlik haritasına odaklanıldı. Bu oturumlarda tüketicilerin gıda tüketim yetkinlikleri çeşitli ülkelerden örneklerle anlatıldı ve tartışıldı. . 3. gün, My Suscof Mobil Uygulaması hakkında eğitimlerin verildiği gündü. Proje koordinatörü DEU, çoğunlukla eğitim modülleri olmak üzere uygulamanın modüllerini ve menülerini ve eğitim içeriklerini katılımcılara sundu. Gün boyunca, katılımcılar uygulamanın kullanılabilirliği üzerine bir dizi deneye katıldılar. Daha kullanıcı dostu ve iyi tasarlanmış bir uygulama için öneriler not edildi. Bu günün sonunda LTTA’nın resmi yemeği düzenlendi. Yemekte uluslararası video yarışmasının ödül töreni yapıldı. Legacy17’den Marilyn Mehlmann dördüncü gün; (1) topluluğun rolü, (2) kişisel davranış değişikliği ve (3) etkinleştirme mekanizmaları hakkında üç oturumda eğitim verdi. Etkinliğin son gününde ise, Aarhus Üniversitesi MAPP Araştırma Merkezi’nden Amanda Laasholdt proje kapsaında geliştirilen eğitim materyallerini sundu. Çeşitli hedef kitle grupları için geliştirilen eğitim içerikleri tanıtıldı ve bunlar kullanılarak eğtimler tamamlandı.