Tretie stretnutie o pokroku

Tretie postupové stretnutie projektu SUSCOF sa konalo v dánskom Aarhuse 6. – 7. septembra 2021.

Stretnutie viedlo a hostilo Centrum MAPP na Katedre manažmentu Univerzity Aarhus. Počas stretnutia bol prezentovaný a prediskutovaný výsledok Výstupu 3 – mapa udržateľnej spotreby potravín na európskej úrovni. Preskúmali sa aj školiace materiály, ako je kniha, brožúra a brožúry. Preskúmali sa budúce úlohy a zodpovednosti, ako aj činnosť LTT.