Bu rapor, yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi davranışlarına/alışkanlıklarına ilişkin proje ortağı ülkelerdeki mevcut durumun analizini sunmaktadır. Raporda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ifade edilen sürdürülebilir gıda tüketimine duyulan ihtiyaç ile mevcut durumun bir kıyaslaması yapılmaktadır. Aynı zamanda, tüketici davranışını etkileme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan (Avusturya, Danimarka, İsveç) ve daha yakın zamanda tüketici davranışlarının incelenmeye başlandığı proje ortağı ülkeler (Slovakya, Türkiye) arasında kıyaslama yapılmaktadır.

İhtiyaç analizine dayalı olarak, alandaki yetişkin tüketicilerden ve uzmanlardan toplanan hem nitel hem de nicel verilerin analiz edilmesiyle dört temel öneri yapılmıştır. Bu öneriler; sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki tartışmalara zemin oluşturması ve yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki beceri ve davranışlarını geliştirmelerinde onlara yardımcı olacak eğitim içeriklerinin hazırlanması için temel oluşturması amacıyla hazırlanmıştır.