31 Mar

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi

SCOFI, yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki davranışlarını ölçmek için geliştirilmiştir. SCOFI, davranışlarının farkında olmak için yetişkin tüketiciler tarafından öz değerlendirme için kullanılabilir. Endeks, üç ana boyutta ve bu üç ana boyutun beş alt boyutunda toplam puan ve alt puanlar sunmaktadır. Ana boyutlar sırasıyla “sürdürülebilir yaşam tarzı”, “gıda tüketimi ve gıda atığı” ve “ekolojik tüketim” olarak adlandırılmıştır.

Yetişkinlerin kendi davranışlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan endeks, böylece sürdürülebilir gıda tüketim davranışının farklı boyutlarındaki yetişkinlere davranışlarını değiştirmeleri için bir referans noktası sağlar. Bu açıdan bakıldığında yetişkinler, proje kapsamında hazırlanan bir dizi tetikleyici bilgi ve içerikten oluşan eğitim materyalleri sayesinde davranışlarını her boyutta geliştirebileceklerdir.

Siz de gıda ürünleri tüketiminizin sürdürülebilirlik düzeyini merak ediyorsanız hemen linke tıklayın ve kendi davranışlarınızı test edin.

Related Posts

Leave A Comment