Birinci Ulusötesi Proje Toplantısı

SUSCOF projesi’nin İlk İlerleme toplantısı (The first progress meeting) 23 Nisan – 24 Nisan 2019 tarihleri arasında Slovakya’nın Nitra kentinde yapıldı. Beş farklı ülkeden toplam 19 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını evsahibi Slovak University of Agriculture in Nitra’dan Dekan Prof. Dr. Elena Horská yaptı. Ardından toplantının gündemindeki başlıklar tek tek detaylı olarak ele alındı.
İlerleme toplantısının ana hedefleri, Projenin ilk fikri çıktısı olan proje ortağı ülkelerde gıda tüketiminin mevcut durumu ve yetişkinlerin eğitim ihtiyacı analizi raporu tartışıldı. Ardından projenin ikinci fikri çıktısı olan Sürdürülebilir Gıda Tüketimi İndeksi ele alındı. Tartışmalarda fikri çıktıların amaçlarının yanı sıra olası sonuç ve etkiler, faaliyetleri, fikri çıktıların üretilmesindeki kilit görev ve ortaların sorumlulukları, aktivite ve çalışmaların son tarihleri gibi konular ön plana çıktı. Toplantı sırasında ayrıca proje web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırma, proje ekibi üyeleri arasındaki iletişimi geliştirme olanakları (Skype aracılığıyla düzenli çevrimiçi toplantılar ve Google Drive dosya düzeni) hakkındaki görüşler ve alternatifler tartışıldı. Ayrıca, projenin üçüncü fikri çıktısı olan yetkinlik haritası hakkında ön bilgilendirme yapıldı. Toplantının ikinci günü evsahibi kurum tarafından düzenlenen rehberli Nitra kalesi turuyla sona erdi.

İlerleme toplantısının ana hedefleri, Çıktı 1 etrafındaki çalışmadaki ilerlemeyi değerlendirmek, sonuçlarını sunmak ve tartışmak ve ayrıca Çıktı 2 – GIDA ENDEKSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM (amaçlar, olası sonuçlar, faaliyetler, kilometre taşları, görev) hakkında gerekli tüm personeli tartışmaktı. , ve sorumluluklar, metodoloji). Toplantı sırasında ayrıca proje web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırma, proje ekibi üyeleri arasındaki iletişimi geliştirme olanakları (Skype aracılığıyla düzenli çevrimiçi toplantılar) hakkında fikirler tartışıldı. Ayrıca, Çıktı 3’ün gelecekteki hazırlığı – SUA liderliğindeki Yetkinliklerin hazırlanması tartışıldı.