Başlangıç Toplantısı

Başlangıç Toplantısının (Kickoff meeting) amaçları, çalışma paketlerinin tartışılması ve tüm idari konuların açıklığa kavuşturulmasıydı. Toplantı gündeminde temel başlıklar olarak, iş paketleri, ortakların sorumlulukları ve çeşitli aktiviteler için tanımlanan son tarihlerin tartışılması, organizasyonel ve finansal düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgilendirme, metodoloji ve fikri çıktılara ilişkin tartışmalar, Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyeti, yaygınlaştırma ve görünürlük k onuları yer aldı.Toplantı aynı zamanda ortaklar arasında birbirini tanımak, proje süresince daha etkin iletişim kurmak ve kültürlerarası diyalog ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir ağ geliştirme toplantısı olarak da değerlendirildi.

SUSCOF projesinin başlangıç toplantısı 31 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde İzmirde gerçekleştirildi. Toplantıya 6 ortak kurumdan beş farklı Avrupa ülkesinden toplam 15 kişi katıldı. Proje ortağı kurumların tamamından en az bir katılımcı toplantıda yer aldı. 1. Gün tanışma ve karşılama ikramları ile başlayan toplantı, proje ortaklarının tanıtımı, iş paketlerii finansal ve proe yönetimi konularında koordinatör kurum olan Dokuz Eylül Üniversitesinin sunumları ile devam etti. Ardından her bir fikri çıktı hakkında yapılan oturumlarla ilgili fikri çıktıların geliştirilmesi için yapılacak işler ve görevler detaylı olarak ele alındı. Toplantının ikinci gününde ise LTT etkinliği, çoğaltıcı etkinlikler, yaygınlaştırma ve görünürlük konuları temel olarak ele alındı. Ardından sosyal program çerçevesinde Konak Meydanı ve Saat Kulesi, Kemeraltı Pazarı, Kızlarağası Hanı, Tarihi Asansör gibi küçük bir şehir turu yapıldı.

Başlangıç toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden SUSCOF ekibinin nazik daveti üzerine İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantı Proje ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi: Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye), Aarhus Üniversitesi MAPP Araştırma Merkezi (Danimarka), Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Avusturya), Legacy17 (İsveç), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye) ) ve Nitra’daki Slovak Tarım Üniversitesi (Slovakya). Başlangıç toplantısı, hem teknik hem de idari tüm yönleri dikkate alarak, projenin tüm faaliyetlerini, toplantılarını ve görevlerini tartışmayı amaçladı. Ayrıca, iki gün boyunca planlanan program, çıktılar, ilerleme toplantıları, çarpan etkinlikleri, kısa süreli ortak personel eğitim etkinliği, yaygınlaştırma faaliyetleri ve her bir ortağın sorumlulukları tartışıldı.