Det tredje framstegsmötet

Det tredje framstegsmötet för SUSCOF-projektet hölls i Aarhus, Danmark den 6-7 september 2021.

Mötet leddes och var värd av The MAPP Center vid Institutionen för Management, Aarhus Universitet. Resultatet av Output 3 – kartan för hållbar konsumtion av mat på europeisk nivå presenterades och diskuterades under mötet. Dessutom undersöktes utbildningsmaterialet som boken, häftet och broschyrerna. Framtida uppgifter och ansvar samt LTT-verksamheten granskades.