Dokuz Eylül Üniversitesi, 1982 yılında Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Yüksek öğretimde 30 yılı aşkın tecrübesi ile üniversite, Ege bölgesindeki bölgesel bir üniversiteler ağının merkezinde hareket etme avantajına sahiptir. Öğrenci, akademik ve idari personel sayısı bakımından Ege Bölgesi’nin en büyük üniversitesidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, artan küresel rekabet karşısında eğitim, araştırma (bilgi transferi dahil) ve yeniliğin önemini kabul etmektedir. Bu nedenle, eğitimde uluslararasılaşma, yenilikçilik ve kalite DEÜ için stratejik öneme sahip önceliklerdir. Bu kapsamda DEU, eğitim, araştırma ve idari kapasiteyi geliştirmek için hem Avrupa hem de Avrupa dışı ülkelerle işbirlikleri geliştirmektedir.
DEÜ, 14 fakülte, 10 enstitü ve enstitü, 3 okul, devlet konservatuarı, 7 meslek yüksekokulu, 54 araştırma merkezi ile büyümeye devam eden dinamik bir üniversitedir.

Devamını www.deu.edu.tr’de okuyun

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden SUSCOF Proje Ekibi, İzmir Meslek Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden altı akademisyenden oluşmaktadır.

Zeki Atıl Bulut, İzmir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Programı Direktörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Tüketici davranışı alanında, çoğunlukla sürdürülebilir tüketim davranışıyla ilgili dersler vermektedir. Özellikle sürdürülebilir bir tüketim davranışı ölçeği geliştirme, tüketimde tüketici karşılaştırmaları ve yaşam kalitesi konusunda çok araştırma yaptı. Ayrıca, araştırma ilgi alanı pazarlama araştırması ve dijital pazarlamayı kapsamaktadır. Konferanslarda, kitaplarda ve International Journal of Consumer Studies, British Food Journal, Computers in Human Behavior, Journal of Consumer Behavior, International Journal of Online Marketing, Journal dahil olmak üzere çeşitli uluslararası SSCI ve uluslararası hakemli dergilerde 30’dan fazla akademik makale yayınlamıştır. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları, Business and Economic Research Journal ve International Journal of Management, Economics and Business. Journal of Marketing Analytics, Business and Management Studies ve International Journal of Contemporary Research on Management, Economics, and Business’ın yayın kurulu üyesidir. 2009 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ulusal Doktora Burs Programı ile ödüllendirildi. Öğrenciler Çeşitli SSCI indeksli dergilerde hakemlik yapmaktadır ve Association of Marketing and Marketing Research ve Association of Marketing Professionals üyesidir. Projenin koordinatörüdür.

Onur Doğan, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçenttir ve matematik ve özellikle yönetim bilişim bilimi üzerine araştırmalar konusunda bilgi birikimine sahiptir. Son yıllarda dijitalleşme, sosyal medya davranışı, sürdürülebilir tüketim davranışı konularına ilgi duymuş ve bu konularda konferans, kitap ve çeşitli uluslararası SSCI ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda akademik makale yayınlamıştır. İlgili konulardaki araştırma deneyimlerini projeye aktaracaktır.

Feyza Tekinbaş Özkaya, sekiz yıldır DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulunda kıdemli öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çift lisans derecesine sahip. İşletme ve Ekonomi alanında dereceler. Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Uluslararası İşletme Yönetimi alanında lisans derecesi. Halen doktora eğitimine devam etmektedir. pazarlama derecesi. Feyza Tarımsal Pazarlama, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tarım Kooperatifleri, Tarımda Uluslararası Ticaret gibi çeşitli lisans dersleri vermektedir. Ayrıca devlet kurumları (belediyeler, Türkiye İş Kurumu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) ve özel şirketler için mesleki gelişim kursları vermektedir. Ayrıca koordinatör olarak görev yapmakta ve DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu’nda verilen tüm girişimcilik kurslarının müfredatının hazırlanmasından, gözetiminden ve sertifikalandırılmasından sorumludur. Araştırma ilgi alanları, tüketici davranışları, markaların tüketici algısı, çocukların tutumları ve pazarlama uygulamalarına yönelik davranışlardır.

Gülşah Atağan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları finansal muhasebe, maliyet muhasebesi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve sürdürülebilirlik raporlamasıdır. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda “Maliyet Muhasebesi” dersinin öğretim görevlisidir. Tüketici Araştırmaları Merkezi’nin kurulması ve merkezin maliyet yönetimi konularında görev almaktadır.

Elif Yücebaş, yerel yönetim programında kıdemli öğretim görevlisidir. Kamu yönetimi geçmişine sahiptir ve özellikle sosyal girişimcilik üzerine araştırmalar yapmaktadır. Son yıllarda devlet uygulamalarının dijitalleştirilmesi, işsizliği azaltma stratejileri ve gençlerin eğitimi ile ilgilendi.

Hakan Aşan, yönetim bilişim sistemleri alanında doktora derecesi vardır. 2014 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Proje süresince mobil uygulama geliştirme, sosyal medya ve proje çıktılarının dijitalleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.