MySuscof App

MySusCoF uygulaması, yetişkinlere, yiyecek tüketimi konusundaki davranışlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olmak için geliştirildi. Uygulama içeriği sayesinde yetişkinlere daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı sağlanması düşünülmektedir. Uygulama içerisinde, videolar, kitap, kitapçık, broşürler, bilgi notları, SCOFI (öz değerlendirme indeksi), eğitim modülleri, gıda tüketimi konusunda ayrıntılı bilgi içeren dokümanlar gibi çeşitli materyaller bulunmaktadır. Mobil uygulama kullanıcıları, uygulamaya gömülü SCOFI isimli indeksi kullanarak kendilerini test edebilirler. Ayrıca, sürdürülebilir gıda tüketimi hakkında kapsamlı bilgiler içeren eğitim modülleri uygulama içerisinde sunulmaktadır. Eğitim modülleri, gıda tüketiminin farklı aşamaları hakkında bilgi ve testler içermektedir. Ayrıca mobil uygulama oyunlaştırma metodolojisi dikkate alınarak tasarlanmıştır. “Orman” analojisi yapılarak uygulamanın kullanımında, kullanıcılar arası rekabet ve kullanıcılar için eğlence katması amaçlanmıştır. Sözü geçen analojide 5 farklı seviye vardır; tohum, filiz, fidan, ağaç ve orman. Yetişkinler daha sürdürülebilir gıda tüketim serüvenlerine “tohum” olarak başlamakta ve daha fazla puan toplayarak gıda ormanlarını oluşturabilmektedirler. Bu oyunlaştırma fikrinin, yetişkinleri uygulamayı daha sık kullanmaya, uygulamanın her bölümünü kullanmaya ve uygulamadaki her materyali kullanmaya teşvik ettiği düşünülmektedir. Geliştirilen MySusCoF uygulamasına suscof websitesindeki linkten (www.suscof.com) ve Google PlayStore’dan ulaşılabilmektedir.


Mobil Platformu

Dijital platform, yetişkinlere kapsamlı içerik sağlar. Platform, temel olarak proje hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Platform kullanıcıları, projenin tüm entelektüel çıktılarına ulaşabilir ve yetişkinler de projenin tüm çıktılarına ve ürünlerine sahip olabilir. Platformda kendi kendini eğitilecek quizler bulunmaktadır. Ayrıca platform kitap, kitapçık, broşür vb. sağlar. Yetişkinler, platforma gömülü SCOFI kullanarak sürdürülebilir gıda tüketim davranışlarını değerlendirebilir. Kullanıcılar, video izlemenin yanı sıra daha sürdürülebilir gıda tüketimi için vaatlerde bulunurlar. Platform, tüm ortak ülke dillerinde mevcuttur.


Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Yolculuğu

Alışveriş Serüveni 1 Alışverişin Temelleri

Alışveriş Serüveni 2 Alışveriş Hakkında Daha Fazlası

Mutfak Serüveni 1 Öğün Planlama

Mutfak Serüveni 2 Yemek Pişirme

Mutfak Serüveni 3 Servis

Öğrenme Serüveni 1 Sürdürülebilirlik Gerçekler & Rakamlar

Öğrenme Serüveni 2 Gıda, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Hakkında Daha Fazlası

Öğrenme Serüveni 3 Gıda İsrafı