SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TÜKETİMİNE GİDEN YOL – KİTAP

Bu kitap, sürdürülebilir gıda tüketimi konusunu incelemekte ve mevcut durumu ortaya çıkarabilecek tüketici davranışlarına ilişkin bulgular sunmaktadır. Birinci bölüm, sürdürülebilir gıda tüketimi ve tüketici davranışı ile ilgilidir. Bu bölümde sürdürülebilir gıda tüketiminin boyutları, gıda israfı ve tüketici gıda tüketim davranışını açıklayan teoriler açıklanmaktadır. İkinci bölümde; sürdürülebilir gıda tüketim davranışını ölçmek için geliştirilen çok uluslu öz değerlendirme endeksi olan Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi (SCOFI), madde havuzunun oluşturulmasından endeksin son versiyonunun önerilmesine kadar olan endeks geliştirme süreci ile sunulmaktadır. Üçüncü bölümden yedinci bölüme kadar olan bölümlerde tüketicilerin sürdürülebilir gıda tüketim davranışı, Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsveç ve Türkiye’de SCOFI kullanılarak incelenmektedir. Bu bölümlerde, yazarlar her ülke için bazı özel öneriler geliştirmektedir. Ortak ülkelerden iyi uygulamalar ve girişimler de okuyuculara sunulmaktadır. Sekizinci bölüm, daha sürdürülebilir gıda seçimlerini teşvik etmek için davranış değişikliği sürecinde SCOFI’nin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini açıklamak için tasarlanmıştır. Geri bildirim ve veri toplama süreçlerinde SCOFI’nin rolü ortaya konulmuştur. Dokuzuncu bölümde ise, daha sürdürülebilir gıda tüketimi alışkanlıklarını desteklenmesine yönelik bir davranış değişikliği programı tasarlamak için davranış değişikliği ve dönüştürücü öğrenmenin kullanımı için bir sentez sunulmaktadır.

EĞİTİM MATERYALLERİ KİTAPÇIĞI

Sürdürülebilir gıda tüketimi konulu bir kitapçık da oluşturuldu. Kitapçık hareket noktasını kitapta bulunan bilgilerde ve önceki çıktılardan temalarda almaktadır. 12 sayfalık kitapçık, yemek planlama, alışveriş, yemek pişirme ve servis yapma ve yemek artıklarıyla ilgilenme konularında tüketicilere nasıl daha sürdürülebilir davranacakları ve yemek yiyebilecekleri konusunda pratik bilgiler ve tavsiyeler sunuyor. Bilgiler, “atık”, “sağlık”, “çevre” ve “ekonomi” alanlarındaki faydaların göstergeleri ile açık ve özlüdür ve okuyucuların bu alanların her birinde ilgili bilgileri kolayca bulmasını sağlar. Kitapçığın hedef kitlesi yetişkin son tüketicilerdir. Bu nedenle kitapçık, hedef gruba dağıtılmadan önce ortak ülkelerin ulusal diline çevrildi. Kitapçık hem basılı hem de çevrimiçi olarak paylaşılabilir ve kitap olarak SUSCOF web sitesinden bulunabilir ve indirilebilir.

EĞİTİM MATERYALLERİ BROŞÜRLER

Projeyi ve sürdürülebilir gıda tüketimini teşvik eden broşürler. Broşürler tüketicileri de hedef alarak ulusal dillere çevrildi. Yetişkinleri bilinçlendirmek ve gıda tüketim davranışlarını değiştirmek için 16 farklı broşür tasarlandı.