Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 tarihinde kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Teknik Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Muğla’daki ilk yükseköğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış olan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu ile 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla Meslek Yüksekokuludur.

Üniversitemizin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanmıştır. 1993 yılı iki aktif fakülte ve iki meslek yüksekokulu ile okulumuzun ilk öğrencilerini aldığı akademik yıl olmuştur. 

Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994 yılında, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu ve Ortaca Meslek Yüksekokulu 1994 yılında, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 1995 yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Muğla Sağlık Yüksekokulu), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris Sağlık Yüksekokulu) ve Teknik Eğitim Fakültesi 1997 yılında, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu 1998 yılında, Dalaman Meslek Yüksekokulu 1999 yılında, Eğitim Fakültesi ile Turizm Fakültesi (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu) 2001 yılında, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (Fethiye Sağlık Okulu) 2002 yılında, Güzel Sanatlar Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Yatağan Meslek Yüksekokulu ise 2004 yılında, Mühendislik Fakültesi ile Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu 2006 yılında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010 yılında, Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 2011 yılında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu 2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu (Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu) 2005 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fethiye İşletme Fakültesi 2014 yılında, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu 2017 yılında, Mimarlık Fakültesi, Milas Veteriner Fakültesi, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ve Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2018 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Fethiye Ziraat Fakültesi kurulmuş ancak eğitim-öğretim faaliyetlerine henüz başlanmamıştır.

Kurulduğu günden bu yana, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ülkemizin sosyo-kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunma, yüksek kalitede yükseköğrenim ve araştırma sunma amacında olmuştur. Sistematik ve kapsamlı bir eğitim programı geliştirilmesi yeterli bir altyapı gerektirir fikri ile hareket eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1994 yılında hızlı bir gelişme ve yatırım projesi başlatmıştır. Üniversitemizin bu çabalarına okulumuzun hamisi Sıtkı Koçman cömert mali katkılarıyla destek olmuştur. Sıtkı Koçman’ın desteklerinden dolayı, 2012 yılına kadar Muğla Üniversitesi olan kurumumuzun ismi 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değişti.

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sanat ve Beşeri Bilimler ile mesleki eğitim alanlarında güvenilir bir eğitim sunma amacıyla kurulduğunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin sadece bir bölümü, 1.128 öğrencisi ve üç programı vardı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bugün 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapalı alan üzerinde 44.607 öğrencisi, 1608 öğretim elemanı ve 827 idari personeliyle hizmet veren genç ama hızla gelişen bir üniversite olmaktan gurur duymaktadır.

Prof. Dr. Tugba Ucma Uysal: Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans derecesi aldı. Daha sonra Muğla Üniversitesi’nde ve İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora derecesi aldı. 2010 yılında Muhasebe ve Finans Yüksek Lisansı yaptı. 2013 Eylül ayından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Muğla Üniversitesi Araştırma ve Proje Koordinasyon Merkezi müdürüdür. Muhasebe ile ilgili uluslararası ve ulusal dergi makaleleri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Araştırma ilgi alanları muhasebe teorisi, denetim, muhasebe etiği, hileli denetim gibi bir dizi konuyu kapsamaktadır. Ulusal ve uluslararası farklı projelerin yönetimi ve uygulanmasında deneyime sahiptir.

Doç. Dr. Ceray Aldemir: Temel eğitimini Kamu Yönetimi ve İşletmeciliği alanında alan Ceray Aldemir, yerel yönetimler ve sosyal hareketler gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Doktorasını Manchester Üniversitesi-Manchester Business School’da tamamlanmıştır. Yerel yönetimler ve pazarlama ahlakının oldukça görünür olduğu yeni kamu yönetimi uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi ve deneyime sahiptir. 2008-2014 yılları arasında Manchester Business School’da eğitim almıştır. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ali Naci Karabulut: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Lisans (2003), Yüksek Lisans (2005) ve Doktora (2013) derecelerini almıştır. Kasım 2014’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi’nde yardımcı doçent oldu. Pazarlama alanında birçok uluslararası ve ulusal dergi makalesi ve kitap bölümü yayınladı. Araştırma ilgi alanları, tüketici davranışı, çevrimiçi alışveriş, riskli koşullar altında satın alma ve tüketicilerin zarardan kaçınma gibi bir dizi konuyu kapsamaktadır. İşletme alanında araştırmacı olarak çeşitli uluslararası projelerde deneyimleri olmuştur.

Prof. Dr. Erdoğan Gavcar: 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden ve 1988 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nden mezun oldu. KTÜ’de 1988’de araştırma görevlisi, 1992’de yardımcı doçent oldu. 1997 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne doçent olarak atandı. 2002 yılında profesör unvanı aldı ve 26 Ağustos 2012 tarihinde Fethiye İşletme Dekanlığına atandı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırmada araştırmacı olarak yer almıştır.

Öğretim Görevlisi Eyüp Şen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nde öğretim görevlisi / uzman olarak çalışmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, şehir planlama yan dalı ile birlikte tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında eğitime erişemeyen çocuklara yönelik projelerde gönüllü olarak çalıştı. Daha sonra aynı üniversite ve bölümden yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir. 2018 yılında SGDD’de UNHCR projesinde finans sorumlusu olarak çalışmıştır. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğretim görevlisi / uzman olarak çalışmaktadır.

Eyüp Şen is a research assistant /expert in Distance Education Center at Muğla Sıtkı Koçman University in Muğla, Turkey. He went to METU and did his bachelor’s in political science and public administration with minors in city planning. During his university education, he worked as a volunteer in projects for children who could not access education. Later he received his master’s degree from the same university and department. He continues his PhD. in public administration department at MSKU. In 2018, he worked in ASAM for UNHCR project as finance officer. Currently, he is working as a research assistant /expert at Muğla Sıtkı Koçman University.