YETİŞKİNLERİN YETKİNLİK HARİTASI

Yetkinlik Haritası, her ülkenin sürdürülebilir gıda tüketimi düzeyini karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Harita ayrıca proje ortağı ülkelerdeki gıda tüketimiyle ilgili ek istatistikleri ve bilgileri de içerir. SCOFI, her ortak ülkelerin sürdürülebilir gıda tüketim puanlarını ölçmektedir. Yetkinlik Haritası sayesinde de her bir ülkenin sonuçlarını görmek ve farklı demografik özelliklere göre puanları karşılaştırmak mümkündür. Yeterlilik Haritası, sürdürülebilir gıda tüketimine ilişkin Avrupa perspektifini sunmaktadır. Yetkinlik haritası tüm proje ortağı ülkelerdeki tüketicilerden toplanan verilere dayalı olarak geliştirilmiştir. Yetkinlik haritasına tüm proje ortakları kendi dillerinde erişebilmektedir.


ÇOK ULUSLU RAPOR

Sürdürülebilir tüketime yönelik yetişkin eğitimi günümüzde öncelikli hedef olmalıdır. Yetişkinlerin sürdürülebilir davranışları iyileşirse, çocukları da gelişir. Uluslararası araştırmamızın ortak bulguları, sürdürülebilir gıda tüketiminde yetişkin eğitiminin gerekliliğini kanıtlamaktadır. Bu çalışmada, Avusturya, Danimarka, İsveç, Slovakya ve Türkiye’de yaşayan yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimine yönelik davranışlarını ölçmek için SCOFI (Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi) adı verilen yeni endeks uygulanmıştır. Bu rapor, beş farklı ülkeden 1316 tüketici verisine dayanan çok uluslu araştırmanın analizini sunmaktadır. SCOFI, “sürdürülebilir bir yaşam tarzı”, “gıda tüketimi ve gıda israfı” ve “ekolojik tüketim” olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Boyutlara ve ülkelere göre tüm puanlar excel dosyalarında verilmektedir (IO3_A: Food Consumption Competence Map_TUR). Ayrıca tüm ülkeler ve boyutlar bazında skorlar http://scofi.suscof.com linkinde de sunulmaktadır.


SCOFI KÜMELEME RAPORU

Benzer sürdürülebilir gıda tüketimi davranışlarına sahip homojen yetişkin gruplarını belirlemek için yetişkinlerin ihtiyaçlarını, davranışlarını kapsayan bir anket yapılması tasarlanmıştır. Küme raporu, yetişkinlerin, bir dizi istatistiksel analiz kullanılarak hesaplanan SCOFI puanları ile demografik ve sosyo-ekonomik profilleri arasındaki ilişkiyi nicel analiz sonuçlarıyla ortaya koymaktadır. Analizler, tüm proje ortaklarından 1316 yetişkinden toplanan eksiksiz net veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Raporda, analiz sonuçları tablolarla sunulmakta ve grafiklerle desteklenerek açıklanmaktadır.