Çoğaltıcı Etkinlik – Türkiye

SUSCOF projesinin Türkiye çoğaltıcı etkinliği proje koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi ekibi tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. “Sürdürülebilir Gıda Tüketimi: Tüketicide Davranış Değişikliği Yaratmada Paydaşların Rolü” başlıklı etkinlik bilgilendirme ve tartışma oturumları şeklinde tüm gün sürecek şekilde dört oturumda düzenlendi. Açılış töreni ve konuşmalarının ardından, proje fikri çıktılarının sunumu, faaliyetler ve sonuçların yaygınlaştırılması, FAO temsilcisinin konuşması ve üç panel düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ve 11 ilçe teşkilatı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüğü, belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaygınlaştırma etkinliğine kuruluşlar, üniversiteler, medya ve özel sektör temsilcileri etkinlikle yer aldı. Açılış oturumunda proje koordinatörü Zeki Atıl Bulut proje faaliyetleri ve üretilen fikri çıktıları katılımcılara sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Oktay Darcan, sürdürülebilir gıda tüketimi için Bakanlığın yürüttüğü projelere dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) FETUR Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet Tarakçıoğlu, davetli konuşmacı olarak “Gıda Sistemleri Kavramsallaştırma-FAO Programı Kapsamında Tüketim ve Üretimin Sürdürülebilirliği” başlıklı bir sunum yaptı. FAO’nun Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve beslenme konusunda yürüttüğü projelerin verilerini paylaştı. “Tarladan Sofraya Gıda Yolculuğunda Sürdürülebilirlik” başlıklı ilk panel oturumun moderatörlüğünü proje yürütücüsü Zeki Atıl Bulut yaptı. Panelde, Arçelik Küçük Ev Aletleri Yiyecek İçecek Hazırlama Ekip Lideri-Can Arer, Pınar Et Kalite Güvence Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Yüksel Soyubelli ve Bortar Grup İkram Hizmetleri Yetkilisi Gıda Mühendisi Umut Üzen konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda sürdürülebilir mutfak deneyimi, değişen tüketici alışkanlıkları ve gıda üretiminde sürdürülebilirlik açısından karbon ve su ayak izinin önemine değinildi. İkinci oturum, moderatörlüğünü proje araştırmacılarından Onur Doğan’ın yaptığı “Hane Halkı Gıda Tüketimi ve İsrafı” başlığıyla düzenlendi. Panelde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Görkem Akıncı, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Türkcan ve İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilisi Çevre Mühendisi Leman Erol konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda, katılımcıların soruları vegörüşleri çerçevesinde sürdürülebilir gıda tüketiminin ekonomik, ekolojik ve sağlık boyutları tartışıldı. Üçüncü oturum “Bilinçli Gıda Tüketimi İçin Neler Yapılmalıdır? Yetişkin Eğitiminde Paydaşların Rolü ve Katkısı” başlığıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Engin Deniz Eriş’in moderatörlüğünde; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Tayfun Özkaya, Ziraat Mühendisi, Organik Tarım Danışmanı Nurhayat Bayturan, CoDNA Sürdürülebilir İş Genetiği Merkezi Müdürü Fulya Şenbağcı Özer, Bortar Group Executive Chef Atilla Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda bilinçli gıda tüketimi, çiftçi-tüketici dayanışması ekonomisi, toplum destekli tarım ve kamuoyunda farkındalık yaratmada paydaşların rolü tartışıldı. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasının etkinliği, bakanlık, belediye, il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, medya ve gıda sektörü temsilcilerinden oluşan 142 katılımcı ile etkileşimli ve verimli bir şekilde tamamlandı. Oturumlarda konuşmaların yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli tartışmalarda da sürdürülebilir gıda tüketimi bilincinin yaygınlaştırılması ve bunun için çeşitli paydaşların olası işbirlikleri ve sorumlulukları ele alındı