İkinci Ulusötesi Proje Toplantısı

Projenin İkinci Ulusötesi Toplantısı 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde proje ortağı Legacy17 ile Uppsala Üniversitesi’nin işbirliğinde İsveç’in Uppsala kentinde düzenlendi. Toplantıya proje ortağı altı kurum ve beş ülkeden toplan 11 kişi katıldı. Toplantının ana gündem maddesi projenin fikri çıktıları ve bunlardaki ilerlemelerdi. Özellikle ikinci fikri çıktı olan SCOFI endeksinin uluslararası geçerlilği ve güvenilirliği ile ölçüm metodolojinin tartışıldığı toplantıda, geliştirilen endeksin kullanım alanları ve yetişkin eğitimindeki işlevi tartışıldı. Ayrıca bir sonraki fikri çıktı olan Yetkinlik Haritasının geliştirilmesindeki rolü ve kullanımı ile bu fikri çıktı için yürütülmekte olan hazırlıklar ve faaliyetler gözden geçirildi. Yetkinlik haritası için yetişkinlerin nasıl sınıflandırılabileceği ve ana temalar da toplantının tartışma konuları arasında yer aldı. Toplantıda ayrıca proje fikri çıktılarının ve faaliyetlerinin web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırılması hakkında ortak kurumlardan gelen temsilcilerin fikirler tartışıldı. Proje yönetimi için düzenlenmesi planlanan çevrimiçi toplantıların düzenlenmesi de diğer gündem maddelerinden biriydi.

Ayrıca toplantının üçüncü gününde proje ortakları arasında yer almamasına rağmen işbirliği kurulan Uppsala Üniversitesi’ndeki akademisyen ve öğrencilere yönelik bir yaygınlaştırma etkinliği de düzenlendi.