Beşinci Ulusötesi Proje Toplantısı

Projenin beşinci ve son Ulusötesi Proje Toplantısı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliği yaptı ve MSKU dışındaki tüm ortaklar toplnatıya çevrimiçi olarak katıldı. Açılış konuşması ve toplantı takvimine ilişkin açıklamaların ardından, tamamlanan çıktıların kalitesi, TPM’lerin etkinliği ve çoğaltıcı etkinlikler gibi genel konular ele alındı. Finansal konular ve bütçe kullanımı konuları ve izlemeleri detaylı olarak kurum bazında tartışıldı. Proje nihai raporunun hazırlanması için koordinatör Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan taslaklar anlatıldı ve ortakların yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları gözden geçirildi. Ortaklar arasında nihai rapor için görev dağılımı ve takvim belirlendi. DEU, MySUSCOF uygulamasının pratik olarak kullanımı ve hedef kitleyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Bu oturumda aynı zamanda, uygulamadaki modüller tartışılmış ve her bir ortaktan uygulamanın kamuya yayılması hakkında görüşler alınmıştır. Ortaklar, proje sonuçlarının nasıl daha etkin bir şekilde yaygınlaştırılacağı ve uygulamanın kamu kullanımına nasıl sunulacağı konusunda önerilerini sunmuştur. TPM’nin ikinci günü, ortakların geçmişteki proje yönetimi faaliyetleri ve nasıl finanse edildikleri hakkında değerlendirmeler ile başladı. Her ortağa projenin başarısı hakkındaki görüşleri ve varsa nasıl daha iyi yönetileceğine dair önerileri soruldu. Sonuçların yaygınlaştırılmasının yanı sıra uygulamanın sürdürülebilirliği ve sonuçların takip edilme yolları da diğer tartışılan konular arasında yer aldı. Ortaklar çoğunlukla projenin nihai raporu üzerinde çalıştılar ve ortakların sorumlu oldukları faaliyetleri nasıl rapor edecekleri konusunda bazı kararlar alındı. Birçok tartışmadan sonra, nihai rapor için taslak belgeler ve Google Drive’daki dosyalar oluşturuldu. Ayrıca, kapanış töreninden önce, ortaklar tarafından gelecekteki projelerde dikkate alınması gereken potansiyel konulara ilişkin öneriler paylaşıldı ve gelecekteki projelerde olası işbirlikleri hakkında konuşuldu.