Dördüncü Ulusötesi Proje Toplantısı

SUSCOF projesinin Dördüncü Ulusötesi Proje Toplantısı 15-16 Kasım 2021 tarihlerinde Muğla MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapıldı. Toplantı, Covid kısıtlamaları nedeniyle hibrid bir toplantı olarak gerçekleştirildi. Toplantı, proje ortaklarından Dokuz Eylül Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden katılımcıların yüzyüze, Aarhus University MAPP Research Center, Legacy17, Slovak University of Agriculture in Nitra ve University of National Resources and Life Sciences in Vienna kurumlarından temsilcilerin ise çevrimiçi olarak katılımıyla beş ülkeden toplam 15 katılmcı ile gerçekleştirilmiştir. Dördüncü ulusötesi proje toplantısında esas olarak proje fikri çıktılarının kontrolü ve yaygınlaştırılması, mobil uygulamanın içerikleri, modülleri, arayüz tasarımlarıyla ilgili nihai değerlendirmenin yapılması ve düzeltme önerileri, Türkiye’de yapılacak çoğaltıcı etkinlik hakkında görüşlerin tartışılması, web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla proje çıktılarının ve faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve diğer proe yönetimi faaliyetleri ile ilgili ilerleme ve sonuçları tartışıldı. Ek olarak, ortaklar arasında gelecekteki iletişim, proje zaman çizelgesi ve bütçe ile ilgili konular tartışıldı.
Bu 2 günlük toplantının ana çıktıları şöyle özetlenebilir:
• IO4’ün sonuçlandırılması
• IO5’in nihai tasarımı ve proe ortağı dillere çevirisi
• Yaygınlaştırma faaliyetleri
• LTT ve ME ile ilgili faaliyetler.
Tüm katılımcılar yukarıda belirtilen hususlarda mutabık kalmış ve dördüncü toplantı gündemi hakkında yapıcı yorumlarda bulunmuştur.