Välkommen till SUSCOF

Vi tror att ”Vi är alla ansvariga” för hållbar matkonsumtion

Det är därför vi är här,

Detta är vårt mål,

Nu! är tiden