31 Mar

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi

SCOFI, yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki davranışlarını ölçmek için geliştirilmiştir. SCOFI, davranışlarının farkında olmak için yetişkin tüketiciler tarafından öz değerlendirme için kullanılabilir. Endeks, üç ana boyutta ve bu üç...

[ read more ]
31 Mar

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Raporu Yeniden Yayında

Bireylerin sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki davranışlarının çeşitli yönleriyle ele alındığı ve proje ortağı ülkelerdeki mevcut durum ile tüketici eğitimi ihtiyacını incelendiği raporumuz yeniden yayında. COVID-19 günlerinde gıda tüketiminin sürdürülebilirliği...

[ read more ]
14 Şub

Upcoming Event: The Third Progress Meeting

The third progress meeting of the SUSCOF project will be held on June 2-3, 2020 in Aarhus, Denmark. Aarhus University MAPP Research Centre is the host organization of the...

[ read more ]