Denna rapport presenterar en analys av den nuvarande situationen när det gäller hållbara matvanor, främst i partnerländer, och jämför den med behovet av hållbar konsumtion av mat som uttrycks i FN:s mål för hållbar utveckling. Vi skiljer mellan situationen i länder med en lång erfarenhet av att påverka konsumentbeteende (Österrike, Danmark, Sverige) och de som nyligen engagerat sig (Slovakien, Turkiet).

Utifrån behovsanalysen har fyra grundläggande rekommendationer gjorts med att analysera både kvalitativ och kvantitativ data som samlats in från vuxna konsumenter och experter på området. Dessa rekommendationer utarbetades för att ge underlag för diskussionerna och för att ge underlag för utbildningsinnehåll för att hjälpa vuxna att utveckla sina färdigheter och beteenden för att göra matkonsumtionen mer hållbar.