Denne rapport præsenterer en analyse af den aktuelle situation med hensyn til bæredygtige madvaner, primært i partnerlande, og sammenligner den med behovet for bæredygtigt forbrug af fødevarer som udtrykt i FN’s mål for bæredygtig udvikling. Vi skelner mellem situationen i lande med en eksisterende lang erfaring med at påvirke forbrugeradfærd (Østrig, Danmark, Sverige) og dem, der for nylig er blevet engageret (Slovakiet, Tyrkiet).
På baggrund af behovsanalysen er der lavet fire grundlæggende anbefalinger med at analysere både kvalitative og kvantitative data indsamlet fra voksne forbrugere og eksperter på området. Disse anbefalinger blev udarbejdet for at danne grundlag for diskussionerne og for at danne grundlag for undervisningsindhold for at hjælpe voksne med at udvikle deres færdigheder og adfærd for at gøre madforbruget mere bæredygtigt.