KOMPETENSKARTA ÖVER VUXNA

Denna kompetenskarta presenterar de jämförande situationerna för varje land i betydelsen nivån på hållbar konsumtion av livsmedel. Kartan täcker också ytterligare statistik och insikter om matkonsumtion i partnerländer. SCOFI mäter den hållbara konsumtionen av livsmedel i varje partnerland och tack vare kompetenskartan kunde man se resultaten för varje land och även jämföra poängen efter de olika demografierna. Kompetenskartan presenterar ett europeiskt perspektiv på hållbar konsumtion av mat.

MULTINATIONELL RAPPORT

Vuxenutbildning mot hållbar konsumtion måste vara det prioriterade målet numera. Om vuxnas hållbara beteende förbättras, kommer deras barn att göra det. De gemensamma resultaten av vår internationella forskning bevisar nödvändigheten av vuxenutbildning för hållbar matkonsumtion. I den här studien implementeras det nya indexet SCOFI (Sustainable Consumption of Food Index) på vuxna som bor i Österrike, Danmark, Sverige, Slovakien och Turkiet för att mäta deras beteende när det gäller hållbar matkonsumtion. Denna rapport presenterar analysen av den multinationella forskningen baserad på 1316 konsumentdata från fem olika länder. SCOFI består av tre dimensioner som ”hållbar livsstil”, ”matkonsumtion och matsvinn” och ”ekologisk konsumtion”. Alla poäng efter dimensioner och länder tillhandahålls i excel-filer (IO3_A: Food Consumption Competence Map_ENG). Dessutom tillhandahålls alla poäng efter dimensioner och länder via http://scofi.suscof.com

RAPPORTEN SCOFI CLUSTER

Genom att genomföra en undersökning som täcker behoven har vuxnas beteende utformats för att identifiera homogena grupper av vuxna som har liknande hållbar konsumtion av matbeteende och attityder. Klusterrapporten presenterar resultat av realiserade kvantitativa analyser baserade på SCOFI-poäng i relation till vuxnas demografiska och socioekonomiska profiler, vilka undersöks med hjälp av en serie statistiska analyser. Analyserna utfördes på den kompletta nettodatauppsättningen som samlats in från alla projektpartners 1316 vuxna. I rapporten presenteras resultatet av analysen med tabeller och förklaras med stöd av grafik.