Det fjärde framstegsmötet för SUSCOF-projektet hölls 15-16 november 2021, vid fakulteten för ekonomi och förvaltningsvetenskap vid MSKÜ i Muğla. På grund av Covid-restriktionerna genomfördes mötet som ett hybridmöte.
Mötet hölls med deltagande av projektpartnerna ansikte mot ansikte: Dokuz Eylul University (Turkiet) och Muğla Sıtkı Koçman University (Turkiet); och onlinedeltagande av Aarhus University MAPP Research Center (Danmark), University of Natural Resources and Life Sciences (Österrike), Legacy17 (Sverige) och Slovakiska lantbruksuniversitetet i Nitra (Slovakien). Totalt deltog 15 personer från fem olika länder.
Det fjärde framstegsmötet syftade främst till diskussion om framsteg och resultat kring Output 4, och Output 5, projektpresentation via hemsidan och sociala medier och andra ad-hoc frågor. Utöver detta diskuterade partnerna under detta möte spridningsaktiviteter, kommunikation mellan partners, projekttidtabell och budgetrelaterade frågor.
De viktigaste resultaten av detta tvådagarsmöte sammanfattades som:
• Slutförande av IO4
• De öppna ämnena och frågorna i IO5
• Spridningsverksamhet
• LTT- och ME-relaterade aktiviteter.
Alla deltagare har kommit överens om ovan nämnda punkter och lämnat konstruktiva kommentarer om den fjärde mötesagendan. Värd-MSKU SUSCOF-teamet förberedde ett strukturerat utvärderingsformulär för att mäta framgångsnivån för mötet. Resultaten av utvärderingsformuläret visar att det fjärde framstegsmötet i huvudsak var framgångsrikt och att deltagarna var relativt nöjda.