ME planerades som en hybrid i Stockholm. Eftersom endast en deltagare registrerade sig för att delta personligen genomfördes evenemanget endast online.

Inbjudan (i denna folder) gav 19 anmälningar (lista även i denna folder). Vi bjöd in personer från våra mat- och vuxenutbildningsnätverk i Sverige och på andra håll i Europa, och från relevanta svenska offentliga myndigheter.

Till evenemanget deltog 6 personer. Flera av de anmälda som inte deltog har begärt inspelningen och planerar att hålla sig uppdaterade med projektet. Ett tre timmars onlineevenemang inklusive en presentation/diskussion av:

SCOFI-indexet
Boken och dess potentiella användning i universitetets läroplaner
Häftet
Samhällsprogrammet som utarbetades under LTTA
Appen
Relaterade projekt och material
Frågor från deltagarna och ytterligare frågor om Legacy17

Alla deltagare vill hållas informerade när materialet finns tillgängligt. Bland andra resultat:

  • En deltagare kommer att kontakta en internationell byrå om möjligheten att bygga vidare på SCOFI för att ta fram europeiska (EU) policyrekommendationer
    – Man kommer att uppmärksamma UNEP på materialen, när de finns tillgängliga
  • Man har bjudit in deltagande i ett initiativ för hållbar mat i ”Östersjöregionen”, och kommer också att bjuda in MAPP att gå med
    – Man kommer att informera sitt klientuniversitet (i Spanien) om boken när den publiceras
    – En som var tvungen att avbryta deltagandet kommer ändå att diskutera hur man introducerar IO:erna för det internationella samhället för organisatoriskt lärande och dess arbetsgrupp för hållbar mat.
    En annan som inte kunde delta har bett om ett möte för att diskutera eventuell användning i universitetets läroplan.