VÄGEN TILL HÅLLBAR MATkonsumtion – BOKA

Den här boken undersöker frågan om hållbar matkonsumtion och presenterar resultat om konsumentbeteende som kan avslöja situationen. Det första kapitlet handlar om hållbar matkonsumtion och konsumentbeteende. Aspekterna på hållbar matkonsumtion, matsvinn och de teorier som förklarar konsumenternas matkonsumtionsbeteende kartläggs. Kapitel 2 föreslår ett multinationellt självutvärderingsindex, Sustainable Consumption of Food Index (SCOFI), för att mäta hållbart beteende vid matkonsumtion. Indexutvecklingsprocessen från att skapa en artikelpool till att föreslå den slutliga versionen av indexet presenteras. Konsumenternas hållbara matkonsumtionsbeteende undersöks i kapitel 3 till 7 med hjälp av SCOFI i Österrike, Danmark, Slovakien, Sverige och Turkiet. I dessa kapitel tar författarna fram några specifika förslag för varje land. God praxis och initiativ från partnerländer presenteras också för läsarna. Kapitel 8 är utformat för att förklara hur SCOFI kan användas effektivt under beteendeförändringsprocessen för att främja mer hållbara matval. SCOFI:s roll för att samla in feedback och dokumentation presenteras. Kapitel 9 presenterar en syntes för beteendeförändring och användningen av transformativt lärande för att utforma ett beteendeförändringsprogram för att stödja mer hållbara matvanor.

TRÄNINGSMATERIAL HÄFTET

Ett häfte på temat hållbar konsumtion av mat skapades också. Häftet tar sin utgångspunkt i den information som finns i boken och i teman från tidigare utgångar. Det 12-sidiga häftet beskriver praktisk information och råd till konsumenter om hur man agerar och äter mer hållbart när det gäller måltidsplanering, shopping, matlagning och servering samt hantering av matrester. Informationen är tydlig och kortfattad med indikationer på fördelar inom områdena ”avfall”, ”hälsa”, ”miljö” och ”ekonomi”, vilket gör att läsarna enkelt kan hitta relevant information inom vart och ett av dessa områden. Målgruppen för häftet är vuxna slutkonsumenter. Häftet översattes därför till samarbetsländernas nationella språk innan det distribuerades till målgruppen. Häftet kan delas både som en tryckt version och online, och som bok kan den hittas och laddas ner från SUSCOFs webbplats.

TRÄNINGSMATERIAL BROSCHYRERNA

Broschyrer för att främja projektet och hållbar matkonsumtion. Broschyrerna var också riktade till konsumenterna och som sådana översattes de också till nationella språk. 16 olika broschyrer har utformats för att öka vuxnas medvetenhet och förändra matkonsumtionsbeteende.