Det första framstegsmötet

Det första framstegsmötet för SUSCOF-projektet hölls från 23 april – 24 april 2019 i Nitra, Slovakien. Sammanlagt deltog 19 personer från fem olika länder. Den första framstegsmötesdagen inleddes med välkomsttalet av prof. Horská, lokal koordinator på SUA, följde av att uppfylla huvudmålen för mötet och avslutades med en liten guidad rundtur i Nitras slott.

Huvudmålen för framstegsmötet var att utvärdera framstegen i arbetet kring Output 1, presentera och diskutera dess resultat samt diskutera all nödvändig personal om Output 2 – THE SUSTAINABLE CONSUMPTION OF MAT INDEX (mål, möjliga utfall, aktiviteter, milstolpar, uppgift , och ansvar, metod). Under mötet diskuterades även idéer om projektwebbplats och spridning via sociala medier, möjligheter att förbättra kommunikationen mellan projektteammedlemmar (regelbundna onlinemöten via Skype). Vidare diskuterades framtida förberedelser av Output 3 – att förbereda den kompetens som leds av SUA.