Den 24 september 2021 anordnade Prof. Rainer Haas från University of Natural Resources and Lİfe Sciences i Wien en workshop och ett nätverksevenemang med temat matsvinn och hållbar matkonsumtion i Österrike.

Evenemanget organiserades som ett hybridmöte och representanter för akademin, livsmedelsföretag, icke-statliga organisationer, media och allmänheten deltog i mötet. Dagordningen innehåller:

Resultat från expertintervjuerna om matsvinn och hållbarheten av matkonsumtion i Österrike

Huvudtal av intressenter i ämnet matsvinn och hållbarhet.

Presentation av kompetenskortet och indexet om hållbar konsumtion. Hur bedömer österrikarna sin matkonsumtion när det gäller hållbarhet och slöseri?

Presentation av studentfilmerna om matsvinn och hållbar matkonsumtion

Diskussion: Hur kan man ändra konsumtion och ätbeteende? Specialistbidrag från deltagarna om åtgärder för att förbättra hållbarheten inom ditt yrkesverksamhetsområde

Diskussion: Diskussion om framtida samarbete och fortbildningsinsatser för vuxna. Hur kan vi tillsammans förbättra medvetenheten och beteendet kring matsvinn och hållbar matkonsumtion?