SCOFI utvecklades för att mäta vuxnas beteende vid hållbar konsumtion av mat. SCOFI kan användas för självutvärdering av vuxna konsumenter för att vara medvetna om deras beteenden. Indexet ger en totalpoäng och delpoäng i tre huvuddimensioner och fem underdimensioner. Huvuddimensionerna heter ”hållbar livsstil”, ”matkonsumtion och matsvinn” respektive ”ekologisk konsumtion”.

Indexet, som låter vuxna utvärdera sitt eget beteende, ger alltså en referenspunkt för vuxna i olika dimensioner av hållbart matkonsumtionsbeteende att ändra sitt beteende. Ur denna synvinkel kommer vuxna att kunna utveckla sina beteenden i alla dimensioner med hjälp av utbildningsmaterial som består av en uppsättning utlösande information och innehåll som utarbetats inom ramen för projektet.

Detta dokument innehåller detaljerade tekniska noter och beräkningar av indexet för hållbar konsumtion av livsmedel.