CESTA K UDRŽATEĽNEJ SPOTREBE POTRAVÍN – KNIHA

Táto kniha skúma problém udržateľnej spotreby potravín a uvádza zistenia o správaní spotrebiteľov, ktoré by mohli odhaliť situáciu. Prvá kapitola sa týka udržateľnej spotreby potravín a spotrebiteľského správania. Skúmajú sa aspekty udržateľnej spotreby potravín, plytvanie potravinami a teórie, ktoré vysvetľujú správanie spotrebiteľov pri spotrebe potravín. Kapitola 2 navrhuje multinárodný, sebahodnotiaci index, Index udržateľnej spotreby potravín (SCOFI), na meranie udržateľného správania pri spotrebe potravín. Prezentovaný je proces vývoja indexu od vytvorenia fondu položiek až po návrh konečnej verzie indexu. Udržateľné správanie spotrebiteľov pri spotrebe potravín sa skúma v kapitolách 3 až 7 pomocou SCOFI v Rakúsku, Dánsku, na Slovensku, vo Švédsku a Turecku. V týchto kapitolách autori rozvíjajú niekoľko konkrétnych návrhov pre každú krajinu. Čitateľom sú prezentované aj osvedčené postupy a iniciatívy z partnerských krajín. Kapitola 8 je navrhnutá tak, aby vysvetlila, ako možno efektívne využiť SCOFI počas procesu zmeny správania na podporu udržateľnejšieho výberu potravín. Prezentovaná je úloha SCOFI pri získavaní spätnej väzby a dokumentácie. Kapitola 9 predstavuje syntézu pre zmenu správania a využitie transformačného učenia na navrhnutie programu zmeny správania na podporu udržateľnejších návykov konzumácie potravín.

PRŠIACA MATERIÁLY BOOKLET

Vznikla aj brožúra na tému udržateľnej spotreby potravín. Brožúra vychádza z informácií obsiahnutých v knihe a z tém z predchádzajúcich výstupov. 12-stranová brožúra popisuje praktické informácie a rady pre spotrebiteľov o tom, ako sa správať a stravovať udržateľnejším spôsobom, pokiaľ ide o plánovanie jedla, nakupovanie, varenie a servírovanie a zaobchádzanie so zvyškami jedla. Informácie sú jasné a stručné s uvedením výhod v oblastiach „odpad“, „zdravie“, „životné prostredie“ a „ekonomika“, čo umožňuje čitateľom ľahko nájsť relevantné informácie v každej z týchto oblastí. Cieľovou skupinou brožúry sú dospelí koncoví spotrebitelia. Brožúra bola preto pred distribúciou cieľovej skupine preložená do národného jazyka partnerských krajín. Brožúru je možné zdieľať ako tlačenú verziu, tak aj online a ako knihu ju možno nájsť a stiahnuť z webovej stránky SUSCOF.

ŠKOLENÍ MATERIÁLY BROŽÚRY

Brožúry na propagáciu projektu a udržateľnej spotreby potravín. Brožúry boli zamerané aj na spotrebiteľov a ako také boli preložené aj do národných jazykov. 16 rôznych brožúr bolo navrhnutých na zvýšenie informovanosti dospelých a zmenu správania pri konzumácii potravín.