VEJEN TIL BÆREDYGTIG FØDEVAREFORBRUG – BOG

Denne bog undersøger spørgsmålet om bæredygtigt fødevareforbrug og præsenterer resultater om forbrugeradfærd, der kan afsløre situationen. Det første kapitel omhandler bæredygtigt fødevareforbrug og forbrugeradfærd. Aspekterne af bæredygtigt fødevareforbrug, madspild og de teorier, der forklarer forbrugernes fødevareforbrugsadfærd, undersøges. Kapitel 2 foreslår et multinationalt selvevalueringsindeks, Sustainable Consumption of Food Index (SCOFI), til at måle bæredygtig fødevareforbrugsadfærd. Indeksudviklingsprocessen fra oprettelse af en varepulje til forslag til den endelige version af indekset præsenteres. Forbrugernes bæredygtige fødevareforbrugsadfærd undersøges i kapitel 3 til 7 ved hjælp af SCOFI i Østrig, Danmark, Slovakiet, Sverige og Tyrkiet. I disse kapitler udvikler forfatterne nogle specifikke forslag til hvert land. God praksis og initiativer fra partnerlande præsenteres også for læserne. Kapitel 8 er designet til at forklare, hvordan SCOFI kan bruges effektivt under adfærdsændringsprocessen for at fremme mere bæredygtige fødevarevalg. SCOFI’s rolle i at indsamle feedback og dokumentation præsenteres. Kapitel 9 præsenterer en syntese for adfærdsændring og brugen af ​​transformativ læring til at designe et adfærdsændringsprogram for at understøtte mere bæredygtige vaner med madforbrug.

TRÆNINGSMATERIALER hæftet

Der blev også lavet et hæfte om emnet bæredygtigt forbrug af fødevarer. Hæftet tager udgangspunkt i de oplysninger, der findes i bogen og i temaer fra de tidligere output. Det 12 sider lange hæfte beskriver praktisk information og råd til forbrugere om, hvordan man kan handle og spise mere bæredygtigt i forhold til planlægning af måltider, indkøb, madlavning og servering og håndtering af madrester. Informationen er klar og kortfattet med angivelse af fordele inden for områderne “affald”, “sundhed”, “miljø” og “økonomi”, hvilket gør det nemt for læserne at finde relevant information inden for hvert af disse områder. Brochurens målgruppe er voksne slutforbrugere. Hæftet blev derfor oversat til partnerlandenes nationale sprog, inden det blev distribueret til målgruppen. Hæftet kan deles både som trykt version og online, og som bogen kan det findes og downloades fra SUSCOF’s hjemmeside.

TRÆNINGSMATERIALER BROCHURERNE

Brochurer til fremme af projektet og bæredygtigt fødevareforbrug. Brochurerne var også målrettet forbrugerne, og som sådan blev de også oversat til nationale sprog. 16 forskellige brochurer blev designet til at øge voksnes bevidsthed og ændre madforbrugsadfærd.