SCOFI bol vyvinutý na meranie správania dospelých pri udržateľnej spotrebe potravín. SCOFI môžu dospelí spotrebitelia použiť na sebahodnotenie, aby si uvedomili svoje správanie. Index poskytuje celkové skóre a vedľajšie skóre v troch hlavných dimenziách a piatich poddimenziách. Hlavné dimenzie sa nazývajú „udržateľný životný štýl“, „spotreba potravín a plytvanie potravinami“ a „ekologická spotreba“.

Index, ktorý umožňuje dospelým hodnotiť ich vlastné správanie, tak poskytuje dospelým v rôznych dimenziách správania pri udržateľnej konzumácii potravín referenčný bod na zmenu svojho správania. Z tohto hľadiska budú môcť dospelí rozvíjať svoje správanie vo všetkých dimenziách pomocou vzdelávacích materiálov pozostávajúcich zo súboru spúšťacích informácií a obsahov pripravených v rámci projektu.Tento dokument obsahuje podrobné technické poznámky a výpočet indexu udržateľnej spotreby potravín