Prvé stretnutie o pokroku

Stretnutie First Progress pre projekt SUSCOF sa konalo od 23. apríla do 24. apríla 2019 v Nitre, Slovenská republika. Celkovo sa zúčastnilo 19 ľudí z piatich rôznych krajín. Prvý postupový deň začal uvítacím príhovorom prof. Horskej, miestnej koordinátorky na SPU, nasledovalo splnenie hlavných cieľov stretnutia a ukončené malou komentovanou prehliadkou Nitrianskeho hradu.

Hlavnými cieľmi postupového stretnutia bolo zhodnotiť pokrok v práci okolo Výstupu 1, prezentovať a prediskutovať ich výsledky, ako aj prediskutovať všetkých potrebných zamestnancov o Výstupe 2 – UDRŽATEĽNÁ SPOTREBA POTRAVINOVÉHO INDEXU (ciele, možné výsledky, aktivity, míľniky, úloha a zodpovednosti, metodiky). Počas stretnutia boli prediskutované aj nápady týkajúce sa webovej stránky projektu a šírenia prostredníctvom sociálnych médií, možnosti zlepšenia komunikácie medzi členmi projektového tímu (pravidelné online stretnutia cez Skype). Ďalej bola prediskutovaná budúca príprava Výstupu 3 – príprava kompetencie, ktorú vedie SPU.