Projekt pozostáva z rôznorodého konzorcia so 6 partnerskými inštitúciami z 5 krajín, ktoré tvoria univerzity a medzinárodný sociálny podnik.

Koordinátorom projektu SUSCOF je Univerzita Dokuz Eylul z Turecka.

Partnermi projektu sú Aarhus University MAPP Research Center (Dánsko), Legacy17 (Švédsko), Univerzita Mugla Sitki Kocman (Turecko), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko) a Univerzita prírodných zdrojov a prírodných vied (Rakúsko)