Profesor Rainer Haas z Univerzity prírodných zdrojov a Lİfe Sciences vo Viedni zorganizoval 24. septembra 2021 workshop a networkingové podujatie na tému plytvania potravinami a udržateľnej spotreby potravín v Rakúsku.

Podujatie bolo organizované ako hybridné stretnutie a na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia akadémie, potravinárskych spoločností, mimovládnych organizácií, médií a verejnosti. Program obsahuje:

Výsledky odborných rozhovorov o plytvaní potravinami a udržateľnosti spotreby potravín v Rakúsku

Hlavné prejavy zainteresovaných strán na tému plytvania potravinami a udržateľnosti.

Prezentácia kompetenčnej karty a indexu udržateľnej spotreby. Ako Rakúšania hodnotia svoju spotrebu potravín z hľadiska udržateľnosti a odpadu?

Prezentácia študentských videí o plytvaní potravinami a udržateľnej spotrebe potravín

Diskusia: Ako možno zmeniť konzumáciu a stravovacie návyky? Odborné príspevky účastníkov o opatreniach na zlepšenie udržateľnosti vo vašej profesionálnej oblasti činnosti

Diskusia: Diskusia o budúcej spolupráci a opatreniach ďalšieho vzdelávania dospelých. Ako môžeme spoločne zlepšiť povedomie a správanie týkajúce sa plytvania potravinami a udržateľnej spotreby potravín?