Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporlarına göre, dünyadaki tüm gıda üretiminin yaklaşık üçte biri, yani yaklaşık 1,3 milyar ton, her yıl insan tüketimi için israf edilmekte ve kaybedilmektedir. Bu durumun olası nedenleri şu şekilde sıralanabilir; gerekenden fazla gıda üretimi; besinlerin tüketim miktarına göre fazla satın alınması ve tüketilmeyen besinler için farklı kullanımların oluşturulamaması.

Bununla birlikte, küresel olarak 795 milyon insan – 8 insandan 1’ine eşdeğer – açlık ve yetersiz beslenmeden muzdarip. Sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler kabaca aynı miktarda gıdayı dağıtıyor – sırasıyla 825 ve 775 milyon ton, ancak Gıda kayıpları ve israfı sanayileşmiş ülkelerde kabaca 860 milyar ABD Doları -gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar ABD dolarıdır. Her yıl, zengin ülkelerdeki tüketiciler, neredeyse Sahra altı Afrika’nın tüm net gıda üretimi (230 milyon ton) kadar gıdayı (222 milyon ton) boşa harcıyor.

SUSCOF projesinin amacı, yetişkinlerin gıda tüketimi konusundaki davranışlarını değerlendirmek ve değiştirmek ve sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalık yaratmaktır. Gereksiz gıda tüketimini azaltmak, yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarını değiştirmek, tüketilmeyen gıdaları farklı şekillerde kullanma bilincini geliştirmek, yetişkinlere dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve tüketilen gıdaların karbon izlerinden yetişkinleri haberdar etmek diğer amaçlarıdır. SUSCOF projesi. Bu projede farklı demografik profillerden ortak ülkelerin (Türkiye, Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsveç) bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, gıdaların sürdürülebilir tüketimini ölçmek için geçerli, kapsamlı ve kültürler arası bir indeks geliştirmeyi hedefler. Bunu yapmak için, alandaki uzmanların görüşlerinin alınması ve önceki çalışmaların gözden geçirilmesini içeren kapsamlı bir araştırmadan sonra bir ihtiyaç analizi yapılacak ve bir indeks (SCOFI) geliştirilecektir. Ardından indeks, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak kültürler arası kullanılabilirliği sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

Projenin ikinci aşamasında, ilk aşamada geliştirilen SCOFI yardımıyla ortak ülkelerdeki yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketim davranışları analiz edilecektir. Sosyal ve demografik değişkenlere bağlı olarak tüketici kümeleri geliştirilecektir. Her küme detaylı olarak tanımlanacak ve eğitim ihtiyaçları belirlenecektir. Ayrıca ortak ülkeler düzeyinde sağlanan yetkinlik haritası ile konuya daha geniş bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Projenin üçüncü aşamasında ise eğitim materyallerinin hazırlanması ve hedef gruplara dağıtılması ana kısımdır. Kitap, broşür vb. basılı kaynaklar ve video, mobil uygulama gibi dijital eğitim araçları bu aşamada tasarlanacaktır. MySuscof Mobil Uygulaması SUSCOF projesi kapsamında geliştirilecektir. Çeşitli çoğaltıcı etkinlikler, seminerler/web seminerleri, kısa süreli ortak personel etkinliği ve sosyal medya araçlarının yardımıyla bu materyaller 9.000’den fazla kişiye ve 50’den fazla ilgili kuruluşa sunulacak. Aynı zamanda oluşturulan rol modeller ve dijital araçlarla bu eğitim faaliyetleri kamuoyunda daha kapsamlı bir şekilde etkili olacaktır. Ayrıca bu dolaylı etkinin eğitim materyallerinin bulunacağı 50’den fazla kuruluşla ilişki içinde olduğu diğer kuruluşlara da yayılması beklenmektedir. Ayrıca yetişkinlerin eğitimi için özel olarak tasarlanan bu projenin kursiyerlerin yetiştireceği yeni nesil tüketicilere de rehberlik etmesi bekleniyor.

Başlangıç: 01-09-2018 – Bitiş: 31-08-2021

Proje Referansı: 2018-1-TR01-KA204-058739

AB Hibesi: 223305 Euro

EURProgramı: Erasmus+

Ana Eylem: Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Eylem Türü: Yetişkin eğitimi için Stratejik Ortaklıklar