Det andet Fremskridtsmøde

Hovedmålene for fremskridtsmødet var at evaluere fremskridt i arbejdet omkring Output 2, DET BÆREDYGTIGE FORBRUG AF FØDEVARER INDEKS: præsentere og diskutere dets foreløbige resultater og planer for færdiggørelse; samt at diskutere Output 3, Kompetencekortet over forbrugernes kompetencer i relation til bæredygtige spisevaner. Der var især fokus på spørgsmålet om, hvordan ’bæredygtigt forbrug af fødevarer’ kan defineres eller afgrænses.

Under mødet blev der også drøftet ideer om projektets hjemmeside og formidling gennem sociale medier. Aftalen blev indgået om opfølgende aktiviteter, herunder onlinemøder. Den fremtidige udarbejdelse af Output 4, undervisningsmaterialer, blev introduceret. Det andet fremskridtsmøde for SUSCOF-projektet blev afholdt den 17.-20. november 2019 i Uppsala, Sverige, i ‘Collaboratory’-lokaler stillet til rådighed af Uppsala Universitet. I alt deltog 11 personer fra fem forskellige lande.