MAPP Centret ved Institut for Ledelse, Aarhus Universitet, er et internationalt anerkendt forskningscenter, der arbejder med indsigt i forbrugeradfærd omkring mad og drikke , og hvordan denne viden kan bruges både i fødevareindustriens produktudvikling og i offentlig politik rettet mod at forbedre folkesundheden og bæredygtigheden. Centrale forskningstemaer har været opfattelse af fødevarekvalitet, fødevarerelateret livsstil, forbrugerpriskendskab og prisbevidsthed, forbrugeraccept af moderne teknologi, forbrugeraccept af funktionelle fødevarer og forbrugerrisikoopfattelse. MAPPs forskning er tværfaglig og anvendelsesorienteret og foregår normalt i samspil med andre forskningsmiljøer (f.eks. inden for teknologi, IT, ernæring) og med industrien.

Læs mere på mgmt.au.dk/research/marketing/mapp/

Klaus G. Grunert er professor i marketing ved Aarhus Universitet, og er stifter og direktør for MAPP Centeret . Han har lavet omfattende forskning inden for forbrugeradfærd, mest med hensyn til fødevarer. Han har især forsket i kvalitetsopfattelse og fødevarevalg, sund kost, virkninger af ernæringsmærkning og sundhedsanprisninger, offentlig accept af bioteknologi, i hvordan indsigt i forbrugeradfærd går ind i produktudviklingsprocesser i fødevareproducerende virksomheder, og i kompetenceudvikling i fødevareindustrien. Som direktør for MAPP har han gennemført mere end 90 samarbejdsprojekter med fødevareindustrien, herunder mange paneuropæiske undersøgelser, og har deltaget i eller ledet adskillige EU FP-projekter. Med et h-indeks på 67 er han forfatter til 13 bøger, mere end 200 akademiske artikler i internationale refereed-tidsskrifter og adskillige andre publikationer. Klaus er tidligere præsident for European Marketing Academy og var professor ved European Institute for Advanced Studies in Management.

Amanda Videbæk Laasholdt er forskningsassistent ved MAPP Centret, der primært arbejder med offentlig rådgivning og udfører både kvalitative og kvantitative undersøgelser inden for fødevareforbrug. Hun er uddannet kandidat i International Communication Management og har erfaring med tværkulturelle relationer samt markedsføring og forbrugeradfærd.